DÖNEN ASANSÖR

BİR GİRİŞLİ ASSANSÖR KABİNİN FARKLI YÖNLERDEKİ KAT YAPILARINA KABİN EKSENİNDE DÖNEREK HAREKET ETMESİ

Buluşun ilgili olduğu teknik saha ve tekniğin bilinen durumu:

Bu buluş asansör sistemleriyle ilgilidir. Klasik asansör sistemlerinde asansörün sadece yukarı ve aşağı hareketi söz konusudur. Bu buluşta asansör dikey hareketinin yanı sıra kendi ekseni etrafında dönme hareketi yapmaktadır. Bu hareket sayesinde asansör kabini farklı yönlerdeki kat kapılarına yukarı ve aşağı hareketi esnasında kendi ekseni etrafında dönerek ulaşır. Asansörün bu işlemleri yapabilmesi için asansör kabininin tam yuvarlak olması ve kapılarının radyal hareket etmesi gerekmektedir.

Buluşun çözümünü amaçladığı teknik problemler:

Buluşun mimari çözümler sunması amaçlanmaktadır. Bina tasarımlarında katların farklı yönlerde olması durumunda klasik asansör sistemlerinde asansör kabinine birden fazla giriş yapılarak çözüm aranmaktadır. Bu durumda asansör kabini iç dizaynının istendiği gibi yapılamaması yanı sıra asansör kuyusunda geniş yer kayıplarına sebep olunmaktadır. Bu buluş sayesinde asansör kabinine yapılacak bir giriş ve asansör kabinin ihtiyaç duyulan katlardaki kapılara kendi ekseninde dönerek ulaşmasıyla adı geçen problemlere çözüm bulunmaktadır.